Samenwerking

Consultheek > Vakgebieden > Samenwerking
techniek

Beveiliging-Veiligheid

Veiligheid en Beveiliging is voor elk gevestigd bedrijf als voor de hele omgeving / bedrijventerrein van belang. Door dit gezamenlijk op te pakken is dit onderwerp heel goed in te vullen voor een bedrijventerrein of als die stap naar eén groot geheel of totaal project nog te groot is, dan eerst delen van het terrein qua veiligheid te ontwikkelen.

techniek

Bedrijfsscan-BHV-AED

Met de Bedrijfsscan krijgt elk bedrijf een advies t.a.v. de Beveiliging (gebouw en organisatie) èn de Brandveiligheid. Gezamenlijke opzet is voordeliger èn vormt een goede basis voor verdere samenwerking zoals plaatsing van AED’s op het bedrijventerrein of aanbieden van AED- en BHV-cursussen met korting op de kostprijs.

techniek

Inkoop

Door gezamenlijk producten of diensten in te kopen zijn aanzienlijke kortingen op de kostprijs te verkrijgen.  Als ondernemers elkaar beter kennen-bijv. via een bedrijvenvereniging-kun je op veel “markten” gezamenlijk opereren. De Consultheek helpt om de inkoopmogelijkheden te verkennen.

Samen bereiken we meer.

finance

Slim met energie

Energie is wel hèt thema waarop bezuinigingen mogelijk zijn. Naast het slim (gezamenlijk) energie inkopen is het ook van belang het energieverbruik van   processen / machines / installaties en verlichting te kennen (via onderzoek). Dan is te bepalen of er realistisch en betaalbaar, bezuinigingen mogelijk zijn. Ook “warmte” kan interessant zijn om daarop energie te besparen.

"Uw administratie is onze zorg"

Parkmanagement

Samenwerking tussen de bedrijven in een gebied of bedrijfsterrein kan op veel onderwerpen plaats vinden. Denk aan Veiligheid, kwaliteit Groen, Wegen, Verlichting in het “openbare” gebied maar ook bij de bedrijven zelf. Bij Parkmanagement wordt daaraan gestructureerd invulling aan gegeven.  Vaak zie je de ontwikkeling vanuit één of meer projecten naar Parkmanagement-vormen.

finance

Keurmerk Veilig

Als bekroning van de samenwerking tussen bedrijven en overheid (Gemeente, Politie, Brandweer) is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te verkrijgen.  Afspraken tussen Overheid en Bedrijven t.a.v. Samenwerking, verbeteren van Veiligheid (Verkeer, beveiliging, overlast, aangifte-bereidheid) en de Kwaliteit van de Omgeving (via schouw rondes t.a.v. Verlichting, Groen, Wegen) worden nagekomen. Het KVO-certificaat geldt voor 3 jaar.

Door samen te (gaan) werken kunnen bedrijven onderling profiteren van elkaars “markten” en/of door gezamenlijk zaken aan te pakken, de kostprijs van in te kopen producten (bijv. energie) of diensten (bijv. beveiliging) verlagen. De Consultheek helpt zo’n ontwikkeling op te starten en verder te begeleiden tot de opzet van “Parkmanagement” (met aandacht voor de totale kwaliteit en uitstraling van het terrein via aanwezig groen, wegen, verlichting,  onderhoud, schoonmaak, beveiliging, enz.) voor zo ver dat mogelijk en “haalbaar” is.