Bouwplannen

Bouwplannen Nieuwbouw of wijziging ?

 

Elke wens (invulling) van een bouwplan (verbouw-nieuwbouw-uitbreiding), start met een toets van het geldende Bestemmingplan (BP) waarin uw pand / locatie ligt ten aanzien van de toegelaten functies volgens het Bestemmingsplan – de omvang van het bouwvlak – en evt. afmetingseisen !

Dan uitwerking van het Bouwplan met evt. Omgevingsvergunningprocedure- en een mogelijk te hanteren planning om tot invulling van het bouwplan te komen.

De Consultheek onderhoudt daarbij alle contacten met de overheid namens het bedrijf.

Traject-Aanpak bestaat uit >

Start met toets BP- dan de vraag beantwoorden > is sprake van Vergunningplicht – of is een Melding voldoende?

  • Betreft het een bouwplan rond of voor een bedrijfsactiviteit ?
  • Is vanuit het BP > sprake van beperking van bedrijfsmogelijkheden?
  • Zijn de Bedrijfsplannen > inpasbaar in het BP / ook in Toekomst?
  • Is Melding vanuit bedrijf voldoende ? > bijv. Voor plaatsing silo of techniek gebouwtje
  • T.a.v. Bouw Plannen geldt vervolgens > verkenning van de voorschriften van het BP

Vervolgens invulling van de aanvrage-constructies uitwerken- evt. bodemonderzoek  etc.

  • Vanuit Consultheek > vindt Vooroverleg bedrijf /overheid plaats (gemeente/brandweer/omgevingsdienst)
  • Rol Consultheek bij Overheidsinspecties > bestaat uit Begeleiding / Buffer naar overheid/ Advies > Bedrijf