Arbo-RI&E

De risico’s binnen een bedrijf zijn te bepalen met een zgn. Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Zo’n RI&E opzetten is voor elk bedrijf (met medewerkers) wettelijk verplicht. Ook zonder die wettelijke plicht is het voor elk bedrijf / organisatie (ook de eenmanszaak) van belang de (gezondheid)risico’s te kennen en daarop in te spelen. Op basis van de RI&E is te bepalen of er nadere maatregelen genomen moeten worden (bijv. het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen; het aanbrengen van een omkasting rond een installatie of machine of het aanbrengen van machineveiligheden of gewoon zorgen voor een goede bureau-inrichting en goed geplaatste beeldschermen, enz. enz.). Ook volgt daaruit noodzaak en omvang van het aanstellen van een op te leiden BHV-er of BHV-team, opstellen van een bedrijfsnoodplan en het zorgen voor goede noodverlichting, blusmiddelen en vluchtwegen. Veelal zijn medewerkers te instrueren hoe zaken veilig zijn aan te pakken en/of om bepaalde inspecties of keuringen door te (laten) voeren. Per bedrijf zal dat verschillend zijn. De overheid (inspectie SZW/voorheen Arbeidsinspectie) controleert daarop en deelt op aanwijsbare risicopunten (ook op het ontbreken van de RI&E-rapportage) de nodige boetes uit. Consultheek helpt U met het opzetten van een realistische en praktisch werkbare RI&E.