Veiligheid

Veiligheid en Beveiliging zijn begrippen die voor elk bedrijf èn de hele (bedrijfs)omgeving van belang zijn.  De risico’s binnen een bedrijf variëren van “onveilige” werksituaties, veiligheden rond machines en/of installaties waardoor medewerkers gezondheidsrisico’s lopen. Ook brandveiligheid is daarbij specifiek te noemen omdat door brand, mens en gebouw “beschadigd of zelfs verloren” kunnen gaan.

De risico’s binnen een bedrijf zijn te bepalen met een zgn. Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Zo’n RI&E opzetten is voor elk bedrijf (met medewerkers) wettelijk verplicht. Ook zonder die wettelijke plicht is het voor elk bedrijf / organisatie (ook de eenmanszaak) van belang de (gezondheid)risico’s te kennen en daarop in te spelen. Op basis van de RI&E is te bepalen of er nadere maatregelen genomen moeten worden (bijv. het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen; het aanbrengen van  omkastingen rond installaties of het aanbrengen van machineveiligheden of zorgen voor een goede bureau-inrichting en goed geplaatste beeldschermen, enz. enz.). Ook volgt daaruit noodzaak en omvang van het aanstellen van een op te leiden BHV-er of BHV-team, opstellen van een bedrijfsnoodplan en het zorgen voor goede noodverlichting, blusmiddelen en vluchtwegen. Medewerkers zijn te instrueren hoe zaken veilig zijn aan te pakken en/of om bepaalde inspecties of keuringen door te (laten) voeren. Per bedrijf zal dat verschillend zijn. De inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) controleert en deelt op aanwijsbare risicopunten (ook op het ontbreken van de RI&E-rapportage) de nodige boetes uit. Consultheek helpt U met het opzetten van een realistische en praktisch werkbare RI&E.
Voor een gezonde bedrijfsomgeving is het ook van belang te bekijken hoe veilig die omgeving is -qua verkeer en toegankelijkheid en gezondheid (bijv. of er een of meerdere AED’s geplaatst moeten worden) en daarnaast natuurlijk Beveiliging, met alarmregeling, wel/ geen actief toezicht en/of cameratoezicht.

Als basis voor een veilige omgeving geldt eigenlijk de beveiliging van elk bedrijf zelf. Daar heeft de ondernemer /het bedrijf direct profijt van als dat in orde is. Consultheek helpt u goed op pad door het Uitvoeren van een Veiligheidsscan waarbij naar Gebouw (deuren, ramen, daken, alarmering enz.), de Organisatie (diefstal van binnenuit, sleutelbeheer, etc.) als naar Brandveiligheid wordt gekeken. Het bedrijf krijgt daarvoor een advies op maat aangeboden waarmee de ondernemer (en niemand anders) kan bepalen wat verder te doen. Vanzelfsprekend helpt Consultheek hier om alleen realistische maatregelen te treffen.