Milieu & Risico’s

Consultheek > Ondersteuning > Technisch > Milieu & Risico’s

Milieu vraagt steeds meer aandacht van ons allen, waarbij vaker de nodige vergunningen noodzakelijk zijn. Een specifiek onderwerp daarbij vormt inzicht en beheer van alle in- en externe risico’s. De Consultheek werkt op dit gebied nauw samen met TOP-Consultants waarbij dan aanwezige risico’s rond een (zgn. BRZO- of BEVI)bedrijf worden vertaald in risicocontouren nadat de risico-analyse heeft plaats gevonden. Vervolgens worden beheersmaatregelen  genomen die weer in een veiligheidsboek worden vastgelegd. Het bedrijf wordt getraind om consequent met het veiligheidsboek om te (blijven) gaan, zodat evt. risico’s worden beperkt èn zeker worden beheerst.