Technisch

Consultheek > Ondersteuning > Technisch

Bodem

Bodem-onderzoek is gewenst, bij aankoop van terreinen of t.b.v. een bouw-of milieu-vergunning.  Onderzoek is opgelegd vanuit de vergunning van een bedrijf of ter controle van de bodem als lekkage wordt vermoed . Bij start of beëindiging van een bedrijf is eveneens onderzoek gewenst.

Chemie

Soms moet je de samenstelling van (rest)producten weten om gewenste product-eigenschappen en/of processen bij te kunnen stellen. Dan is absoluut, praktijk gerichte chemische technologie gewenst. Via de Consultheek kan die gewenste kennis en ervaring worden ingezet.

Afval & Water

Water is “transportmiddel”, maar ook “drager” van product-eigenschappen.  Bij afvalwater tellen kosten- en risico-beheer. Aan afval worden steeds meer eisen gesteld, met groeiende kosten. Gewenst is afval beperken of voorkomen. De Consultheek biedt een helpende hand !

Milieu & Risico's

Milieu vraagt steeds meer aandacht van ons allen, waarbij vaker de nodige vergunningen noodzakelijk zijn. Een specifiek onderwerp daarbij vormt inzicht en beheer van alle in- en externe risico’s. De Consultheek werkt op dit gebied nauw samen met TOP-Consultants.