Milieu-advies

Consultheek > Vakgebieden > Regelgeving > Milieu-advies

Milieu-Advies

De (geplande of aanwezige) bedrijfsactiviteit wordt belicht om te bepalen of er een milieuvergunningplicht is, waarvoor een aanvrage of melding voor een omgevingsvergunning moet worden gedaan.  Ook bij overheidscontroles functioneert de Consultheek als begeleider of adviseur richting bedrijf, vaak om “overkill” te voorkomen.

De Consultheek stelt een evt.  aanvrage of melding samen met de onderneming op, regelt de procedure en onderhoudt alle contacten met de overheid, namens het bedrijf.

Ook de voorwaarden die aan de vergunning worden gekoppeld worden beoordeeld en “werkbaar vertaald”naar de bedrijfssituatie.

Waar nodig zullen specifieke onderzoeken (moeten) worden uitgevoerd.

Zulke onderzoeken zijn (soms) nodig zijn om praktijksituaties in beeld te brengen. Vaak eist de overheid dergelijke onderzoeken. Denk daarbij aan: bodem-, afval-, geluid-, lucht- en milieu-/brand-/explosierisico.

Ook daarbij is de Consultheek “regisseur” om met zo min mogelijk inspanning (en dus kosten) de juiste toonzetting en rapportkleuring te blijven bepalen. Alle inzet gebeurt in afstemming met het bedrijf. Dat is en blijft de bepalende opdrachtgever.