Over ons

Consultheek > Over ons

De Consultheek

Waarom ?     

Lange praktijkervaring laat zien dat MKB–èn grotere bedrijven- moeite hebben om de focus te houden op de eigen bedrijfsvoering, dienstverlening en/of productie door ballast uit:

 • Regelgeving (inclusief omgang en houding van overheden);
 • Marktverschuivingen en veranderingen
 • Administratieve verplichtingen;
 • Vergunningsaanvragen
 • ICT
 • Bedrijfsjuridische aspecten
 • etc….

 Anders gezegd hebben (MKB)-Bedrijven veel moeite met:

 • Regeltjes-controles en houding van Overheden;
 • Communicatie met Overheidsinstanties > door hun taal en werkwijze;
 • Invulling van diverse verplichtingen uit wetgeving, zoals:
  • Arbo > Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Milieu > Vergunning? Melding?- (tijdige) inspecties-keuringen?
  • PZ > Handboek-TVB-Verzuimbeleid-ongevallen etc.
 • Vervullen van administratieve taken rond hun bedrijfsvoering
 • Vinden van directe steun/ advies/ opvang en aanpak van:
  • Bodem-/ Afval-/ Riool-/Geluid-/Automatiserings-/Financiële problemen die (soms) opduiken.

 De Consultheek is een praktisch werkend platform voor (MKB)bedrijven om de aanwezige ballast, zorgen en hindernissen, betaalbaar weg te nemen.

Ervaren professionals worden vanuit één aanspreekpunt ingezet/aangestuurd in de maat die gewenst of noodzakelijk is. De inzet is transparant voor ieder. Soms optredend richting overheden namens een bedrijf, soms tussen bedrijven onderling tot aan parkmanagement. Ook opvang van specifieke vragen (technisch, administratief, juridisch, financieel, etc.). Steun op maat, zonder overdaad, is het Credo waar we mee scoren!

De Consultheek heeft als invalshoek:

 • Van Beleid naar praktisch Doen en Omgekeerd
 • Denktank + Ontwikkeling en ideeën
 • Uitvoerend werkplatform voor alle betrokkenen
 • Belangenbehartiging-invullend + brugfunctie
 • Inzet gericht op Regio Brabantse Wal
 • Neutraal > uitvoerend-functionerend voor
  • Alle bedrijven in gebied- bedrijfsbelang-regio
  • Bedrijvenverenigingen > kwaliteit bedrijven + terreinen
  • BZW /MKB/Gemeenten > regionaal beleid

Invulling

We leveren praktische adviezen op diverse gebieden en organisatie-management en/of vervullen op verzoek ook diverse werkzaamheden direct op uw bedrijfslocatie, ofwel zakelijke dienstverlening in de regio ‘Brabantse Wal’.

Handig is daarbij dat u eenvoudig via één contactpunt op flexibele inzet op verschillende vakgebieden ‘op locatie’ kunt rekenen.

Wij treffen de klant dus op diens wens bij hen of op onze centrale locatie.

De primaire doelstelling van de Consultheek is het wegnemen van ballast voor het MKB in deze Regio zodat de ondernemer zich bezig kan houden met zijn/haar corebusiness. Daar draait het immers bij hun om.

Filosofie is: alle randzaken, die de ondernemer afhoudt van zijn basis-activiteiten, opvangen en die namens dat bedrijf of ondernemer, in goede banen leiden door zowel reactief als proactief daarop in te spelen.

De brugfunctie tussen bedrijf en overheid: Consultheek

Contact Us

Het Consultheek-Team

Lars Dirks, C.C.O.
Communicatie-PR&M-Organisatie
Wil Dirks, sen. Consultant
Omgang Regelgeving-Overheden- Samenwerking
Desiree Withagen
Secretariële Inzet > Secretariële Ondersteuning BoZ
Hans de Waal
ICT & Design - Creative Director
Michiel Schöller
Bodem-Afval-Water-Chem. Processen > TRION-PuriTec
Nico Kuiper
Milieu-BRZO-Externe Veiligheid > TOP-Consultants