Vakgebieden

Consultheek > Vakgebieden

REGELGEVING

Bestemmingsplan

Elke bedrijfsvestiging/wijziging moet in een bestemmingsplan (gaan) passen. De Consultheek zorgt voor de noodzakelijke afstemming, procedures en realisering.

Lees meer

Bouwplannen

Bouwplannen moeten als regel gemeld worden en/of een omgevingsvergunning is noodzakelijk (bouwen en milieu). De Consultheek verzorgt het hele traject

Lees meer

Milieu-Arbo-Veiligheid

Bedrijven hebben vaak moeite met het woud van regels. De Consultheek helpt om werkbaar met die regels om te gaan.

Lees meer

SAMENWERKING

Veiligheid-Beveiliging

Risico’s beperken geldt voor elk bedrijf en bedrijventerrein. Via de RI&E en een beveiligings- en brandveiligheidsscan is dit thema per bedrijf of terrein invulbaar.

Lees meer

Samenwerkende Bedrijven

Samenwerking op een bedrijventerrein of in de regio vergroot de marktkansen en beperkt de kosten. Consultheek helpt om dit samen met de bedrijven, op te zetten.

Lees meer

Consultheek - Bedrijven

De Consultheek biedt vanuit één team, praktische service aan bedrijven en vervult de gewenste brugfunctie tussen bedrijven onderling en naar overheden.

Lees meer

SPECIFIEKE INZET

Innovatie- optimalisatie

Andere wegen naar processen en/of nieuwe producten vinden, is vaak lastig door verkokering en werkdruk. De Consultheek biedt u “frisdenkers” aan.

Lees meer

Interim & Changemanagement

Om verbeterstappen te zetten moet je kritisch naar werkwijzen, installaties etc. kunnen kijken. De Consultheek biedt die externe hulp met de nodige heliview.!

Lees meer

Ondersteuning

Soms is gerichte inzet/ hulp van buiten noodzakelijk om specifieke vragen of werkzaamheden “aan te kunnen”. De Consultheek kan zo’n steun bieden.

Lees meer

Staat uw vakgebied er niet tussen, neem contact op voor meer informatie:

Contact